Innkalling til årsmøte 27. mars 2019

Postet av Kontoret den 17. Feb 2019

Årsmøte holdes 27. mars 2019 kl. 19.00 på klubbhuset. 

Alle medlemmer har møterett på årsmøtet. Medlemmer som har fylt 15 år, har vært medlemmer i klubben i minst en måned og har oppfylt sine medlemsforpliktelser, har stemmerett på årsmøtet.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å møte opp. Årsmøtet er Holmlia Sportsklubbs høyeste myndighet, og bestemmer rammene for vår aktivitet.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigde.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle Årsberetning 2018 inkludert gruppenes årsmeldinger
 5. Behandle Holmlia Sportsklubbs regnskap i revidert stand, herunder gruppenes regnskap.
 6. Behandle innkomne forslag og saker 
  1. Forslag til endring i vedtekter.pdf
 7. Forslag til medlemskontingenter 2020.pdf
 8. Behandlet Holmlia Sprtsklubbs Budsjett 2019 samlet.
 9. Behandle Holmlia Sportsklubbs Virksomhetsplan
 10. Behandle Holmlia Sportsklubbs organisasjon 
 11. Velge
  1. Leder og nestleder
  2. 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
  4. To revisor
  5. Representant til Idrettens samarbeidsutvalg i Bydel Søndre Nordstrand
  6. Representanter til Oslo Idrettskrets ting
  7. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
  8. Æresbevisningskomité med leder og to medlemmer 


Forslag som ønskes behandlet under pkt. 6 på årsmøtet må sendes klubben på post@holmliasport.no innen 1. mars. 

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene på www.holmliasport.no 20. mars 2019.


Med vennlig hilsen

Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.